Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


zs_klomnice@o2.pl


Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Sukces recytatorski Mateusza

Mateusz Frymus zdobył wyróżnienie Radia Jasna Góra w III Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji św. Jana Pawła II zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie. Dyplom wręczył Mateuszowi dyrektor Radia Jasna Góra  o. Andrzej Grad. Mateusz otrzymał zaproszenie do Radia Jasna Góra  na nagranie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 4 marca 2019 r. w Muzeum Monet  i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Czytaj więcej o:

Informacje o zasadach rekrutacji

Informacje o zasadach rekrutacji

Decyzja
Załącznik

  • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020

Decyzja
Załącznik

Informatory

Do momentu ukazania się aktualnych Informatorów zachęcamy do zapoznania się z ofertą ubiegłoroczną.

Dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych

Szkoły ponadgimnazjalne oraz ponadpodstawowe promują się i przedstawiają swoją ofertę edukacyjną w ramach Dni Otwartych.

Inne cenne informacje

 

Czytaj więcej o:

Egzamin gimnazjalny 2019

Egzamin gimnazjalny 2019

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Prezentacja: Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk. 2018/19 egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Załączniki cz. 1:

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła

Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części

Wniosek dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego

Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego

Deklaracja dotycząca języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów i finalistów

Wniosek o przystąpienie do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym

Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego

Powołanie zespołu egzaminacyjnego

Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

Oświadczenie o przejęciu obowiązków PZE

Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych

Wykaz uczniów w sali egzaminacyjnej

Protokół przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w danej sali egzaminacyjnej

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu gimnazjalnego – część 1.

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu gimnazjalnego – część 2.

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu gimnazjalnego – część 3.

Delegacja / upoważnienie dla obserwatora

Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Przerwanie i unieważnienie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

Załączniki cz. 2:

Informacja o zamiarze unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu przez dyrektora OKE

Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i złożenie wyjaśnień

Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

Zastrzeżenia do dyrektora OKE w przypadku naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia dotyczącego zastrzeżeń co do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dot. naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Unieważnienie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora OKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

Unieważnienie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora CKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

Unieważnienie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora OKE z powodu zaginięcia / zniszczenia pracy egzaminacyjnej

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego

Wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego

 

Czytaj więcej o:

Egzamin ósmoklasisty 2019

Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Prezentacja: Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk. 2018/19 egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Załączniki cz.1:

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła

Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

Wniosek dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego

Deklaracja dotycząca języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów i finalistów

Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu ósmoklasisty

Powołanie zespołu egzaminacyjnego

Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

Oświadczenie o przejęciu obowiązków PZE

Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych

Wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej

Protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

Delegacja / upoważnienie dla obserwatora

Instrukcja dla obserwatora przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Przerwanie i unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

 

Załączniki cz 2:

Informacja o zamiarze unieważnienia przez dyrektora OKE egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień

Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

Zastrzeżenia do dyrektora OKE w przypadku naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia dotyczącego zastrzeżeń w zakresie naruszenia przepisów dot. przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dot. naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przez dyrektora OKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przez dyrektora CKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przez dyrektora OKE z powodu zaginięcia / zniszczenia pracy egzaminacyjnej

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty

Wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej youtube  zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Prosimy zatem nauczycieli, uczniów i rodziców o zapoznanie się ze wskazanymi wyżej materiałami.

Link do filmów:

Link do filmów

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-filmy-informacyjne-centralnej-komisji-egzaminacyjnej/

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

 

Dół formularza

 

Czytaj więcej o: